BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Kuinka Neotar auttaa Oulun pk-yrityksiä menestymään

17.11.2023

Miten Neotar voi auttaa Oulun pk-yrityksiä menestymään markkinoinnissa?

Neotar on oululainen strategisen markkinointiviestinnän toimisto, jonka erikoisalana on toimia asiakkaidensa liiketoiminnallisena kumppanina. Meidän ydintehtävämme on olla pk-yritysten kaipaama riskitön markkinointipäällikkö, joka huolehtii kokonaisvaltaisesti yrityksen menestyksestä. Pieni ja ketterä tiimimme on helposti tavoitettavissa ja olemme valmiita hoitamaan kaikki markkinointiin liittyvät tarpeet, tehden tiivistä yhteistyötä myös myynnin kanssa.

Ensimmäinen askel menestykseen on luoda vahva markkinointistrategia. Neotar auttaa Oulun pk-yrityksiä kehittämään ja toteuttamaan tarkoituksenmukaisia markkinointistrategioita, jotka sopivat kuhunkin yrityksen tarpeisiin. Analysoimme huolellisesti yrityksen nykyistä markkinointia ja teemme kattavan kilpailija-analyysin. Näiden tulosten avulla suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa strategian, joka parhaiten tukee yrityksen tavoitteita.

Kuinka Neotar voi auttaa parantamaan digitaalista näkyvyyttä?

Verkossa näkyvyys on erittäin tärkeää, erityisesti Oulun pk-yrityksille, jotka haluavat menestyä digitaalisessa maailmassa. Neotar tarjoaa asiantuntevaa apua digitaalisen näkyvyyden parantamiseen. Käytämme tehokkaita hakukoneoptimointitekniikoita varmistaaksemme, että asiakkaidemme verkkosivut löytyvät korkealta hakukonenäyttelyistä. Lisäksi autamme luomaan ja optimoimaan sisältöä, joka houkuttelee sekä käyttäjiä että hakukoneita.

Neotar ymmärtää, että nykypäivän markkinoinnissa sosiaalinen media on välttämätön väline. Olemme asiantuntevia sosiaalisen median markkinoijia ja autamme Oulun pk-yrityksiä luomaan vahvan läsnäolon eri sosiaalisen median kanavissa. Luoamme sisältöä, joka herättää kiinnostusta kohdeyleisössäsi ja autamme myös suunnittelemaan maksullisia mainoskampanjoita, jotka tavoittavat potentiaaliset asiakkaasi tehokkaasti. Näin autamme kasvattamaan asiakaskuntaasi ja parantamaan tuloksia verkossa.

Miten Neotar auttaa brändin rakentamisessa Oulun pk-yrityksille?

Brändin rakentaminen on tärkeä strateginen prosessi, joka voi auttaa Oulun pk-yrityksiä erottautumaan kilpailijoistaan. Neotar tarjoaa ammattitaitoista apua brändin rakentamiseen ja kehittämiseen. Autamme Oulun pk-yrityksiä määrittelemään ja selkeyttämään brändinsä viestintää. Yhdessä asiakkaidemme kanssa luomme brändistrategian, joka kuvastaa yrityksen arvoja ja puhuttelee kohdeyleisöä.

Me Neotarilla ymmärrämme, että brändin rakentaminen ei rajoitu pelkästään visuaaliseen ilmeeseen. Autamme Oulun pk-yrityksiä kehittämään brändinsä käytännön toimenpiteitä, kuten viestintää, markkinointiviestintää ja sisältöä eri kanavissa. Panostamme myös brändin johdonmukaisuuteen, varmistaen että yrityksen viesti välittyy kautta linjan. Tavoitteenamme on auttaa Oulun pk-yrityksiä luomaan vahva brändi, joka erottuu kilpailijoista ja houkuttelee asiakkaita.