BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Miksi tarvitsen strategialähtöisen markkinointikumppanin?

9.11.2023

Strategialähtöisen markkinointikumppanuuden merkitys

Liiketoiminnalle on keskeisen tärkeää luoda työkaluja, strategioita ja toimintamalleja, jotka tuovat yrityksen päämäärät ja tavoitteet lähemmäksi toteutumista. Tässä valossa strategialähtöinen markkinointi on yksi yrityksen menestyksen tärkeimmistä osa-alueista. Fokusoidut ja hyvin suunnitellut markkinointistrategiat tukevat yrityksen liiketoimintatavoitteita, kasvattavat yrityksen tunnettuutta ja tarjoavat mahdollisuuden erottautua kilpailijoista.

Neotar paikallisena oululaisena strategisen markkinointiviestinnän toimistona tuntee pohjoisen yrityksen tarpeet ja markkinatilanteen. Erityisosaamisemme on olla pk-yritysten riskitön markkinointipäällikkö, joka kykenee tehokkaasti toteuttamaan ja johtamaan markkinointitoimia, jotka huolehtivat kokonaisvaltaisesti yrityksen menestyksestä. Aina näkyvyyden kasvattamisesta brändin rakentamiseen, me olemme yrityksesi tukena. Meidän tehtävämme on huolehtia, että yrityksesi saavuttaa ne tavoitteet, joita sillä on.

Mitä strategialähtöinen markkinointikumppani tekee?

Strategialähtöinen markkinointikumppani, kuten Neotar, ottaa kokonaisvaltaisesti haltuun yrityksen markkinoinnin. Tämä sisältää kaiken brändäyksestä, markkinatutkimuksesta ja -analyysista, mainonnasta, myynninedistämisestä ja PR:stä sosiaaliseen mediaan ja digimarkkinointiin. Tärkeintä on, että kaikki tämä tehdään strategisella otteella ja suunnitelmallisesti yrityksen tavoitteiden mukaan.

Me Neotarilla pyrimme olemaan asiakkaidemme liiketoiminnallinen kumppani. Tähän kuuluu myös tiivis yhteistyö yrityksen myynnin kanssa. Markkinointikumppanuutemme tarkoituksena on tukea yrityksen kasvua ja menestymistä kaikin mahdollisin keinoin. Teemme markkinointistrategioita, jotka tukevat yrityksen liiketoimintamalleja, ja autamme kohdistamaan resurssit niihin kanaviin ja työkaluihin, jotka tuottavat parhaiten tulosta.

Miksi valita Neotar strategialähtöiseksi markkinointikumppaniksi?

Me ymmärrämme markkinoinnin merkityksen pk-yrityksen menestykselle ja sen, miten haastavaa se on monille yrittäjille. Markkinointiviestinnän toimisto Neotar tarjoaa asiakkailleen räätälöityä strategiaan nojautuvaa markkinointia. Uskomme pitkäjänteiseen ja systemaattiseen työskentelyyn, joka mahdollistaa myös liiketoiminnan kasvun. Meidän missionamme on olla riskitön markkinointipäällikkö, joka huolehtii yrityksen markkinoinnista kokonaisvaltaisesti, tarjoaa ideoita, tuo aloitteellisesti esille kehitysehdotuksia ja toimii yrityksen tukena.

Meidän pienuudestamme ja ketteryydestämme on etua. Olemme aina helposti tavoitettavissa ja palvelumme on joustava sekä asiakaslähtöinen. Kykenemme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ottamaan käyttöön uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Valitsemalla meidät yrityksesi saa käyttöönsä koko tiimin, joka koostuu eri alojen ammattilaisista. Jokainen tiimin jäsen tuo oman panoksensa ja osaamisensa yrityksesi näkyvyyden kasvattamiseen.