BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Mistä aloittaa brändin uudistaminen?

6.11.2023

Miten brändin uudistaminen kannattaa aloittaa?

Brändin uudistaminen on tärkeä strateginen päätös, joka vaikuttaa yrityksen imagoon ja kilpailukykyyn. Uuden brändin luominen voi tuntua haastavalta, mutta oikeilla askelilla se on mahdollista. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä siitä, miten aloittaa brändin uudistaminen onnistuneesti.

Analysoi nykyinen brändi ja kilpailutilanne

Brändin uudistaminen lähtee aina liikkeelle nykyisen tilanteen kartoittamisesta. On tärkeää selvittää, millainen brändiyritykselläsi on tällä hetkellä ja miten se eroaa kilpailijoista. Tee perusteellinen analyysi brändin arvoista, visuaalisesta ilmeestä, sanomasta ja kohderyhmästä. Vertaa tätä tietoa kilpailutilanteeseen ja tarkastele, miten brändin uudistaminen voisi tuoda lisäarvoa yrityksellesi.

Toinen tärkeä osa analyysiä on asiakaspalaute. Selvitä, miten nykyiset asiakkaasi kokevat brändisi. Millaisia sanoja ja mielikuvia yhdistyvät heillä yritykseesi? Tarkastele myös kilpailijoiden brändeihin liittyviä näkemyksiäsi ja tutki markkinatrendejä. Näiden tietojen avulla voit hahmottaa paremmin, mihin suuntaan brändisi uudistamista kannattaa lähteä viemään.

Määrittele uudistuksen tavoitteet

Brändin uudistaminen ilman selkeitä tavoitteita on kuin purjehtisi ilman määränpäätä. Ennen kuin lähdet muokkaamaan brändiäsi, määrittele selkeät tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa uudistuksella? Haluatko esimerkiksi houkutella uusia asiakkaita, erottua kilpailijoista tai päivittää brändisi nykyaikaisempaan ilmeeseen?

Tavoitteiden asettaminen auttaa sinua keskittymään oikeisiin asioihin. Kun tiedät, mitä haluat saavuttaa, voit suunnata uudistuksen askel askeleelta oikeaan suuntaan. Tavoitteet auttavat myös arvioimaan uudistuksen onnistumista ja mittaamaan sen vaikutusta yrityksesi tuloksiin.

Määrittele brändin persoonallisuus ja arvot

Jotta brändin uudistaminen olisi tehokasta ja tavoitteisiisi sopivaa, on tärkeää määritellä brändillesi selkeä persoonallisuus ja arvot. Persoonallisuus auttaa luomaan yhtenäisen ja houkuttelevan brändi-ilmeen, kun taas arvot ohjaavat brändisi viestintää ja toimintaa.

Mieti, millainen brändi haluat olla ja millaisia ominaisuuksia haluat brändillesi liittää. Haluatko olla esimerkiksi rohkea ja omaperäinen vai luotettava ja perinteinen? Määritä myös brändisi arvot, jotka ohjaavat yrityksesi päätöksentekoa ja toimintaa.

Brändin persoonallisuus ja arvot ovat keskeisiä elementtejä, jotka erottavat sinut kilpailijoista ja vetävät asiakkaita puoleesi. Kun persoonallisuus ja arvot on määritelty, voit viestiä niitä selkeämmin ja yhtenäisemmin kaikessa brändiisi liittyvässä viestinnässä.