BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Miten strategian onepager auttaa kommunikoimaan brändistrategian selkeästi?

30.10.2023

Miten strategian onepager auttaa kommunikoimaan brändistrategian selkeästi?

Brändistrategian selkeä kommunikointi on olennainen tekijä menestyksekkään markkinointi- ja viestintästrategian toteuttamisessa. Onepager-strategiakuvan avulla voimme luoda tehokkaan ja helppokäyttöisen työkalun, joka auttaa asiakkaitamme hahmottamaan ja ymmärtämään brändistrategiamme. Neotarin onepager tarjoaa kattavan ja selkeän kuvauksen siitä, mitä brändimme edustaa ja kuinka se tukee liiketoimintaamme.

Ensimmäisessä kappaleessa voitaisiin esitellä lyhyesti Neotar, mainiten että olemme oululainen strategisen markkinointiviestinnän toimisto, joka toimii pk-yritysten liiketoiminnallisena kumppanina. Voimme mainita, että keskeisenä tehtävänämme on huolehtia kokonaisvaltaisesti asiakkaidemme menestyksestä tarjoamalla riskitöntä markkinointipäällikköpalvelua. Korostetaan sitä, että pieni ja ketterä tiimimme on aina asiakkaidemme saavutettavissa. Voimme myös mainita, että tarjoamme laaja-alaisia markkinointipalveluita ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä myynnin kanssa.

Brändistrategian selkeys ja ytimekkyys

Onepager on erinomainen väline brändistrategian selkeään ja ytimekkääseen kommunikointiin. Neotarin strategian onepagerissa kiteytämme brändimme viestin ja tavoitteet muutamaan olennaiseen kohtaan. Käytämme havainnollisia kuvia, grafiikkaa ja lyhyitä tekstejä varmistaaksemme, että brändimme ydinviesti välittyy nopeasti ja helposti. Näin varmistamme myös sen, että sidosryhmät ymmärtävät, mitä brändimme edustaa ja miksi se on merkityksellinen.

Kuvainnolliset esimerkit brändistrategiasta auttavat sidosryhmiä hahmottamaan paremmin, mitä brändimme haluaa saavuttaa. Neotarin onepager sisältää tiivistetyn vision, missiomme ja arvomme sekä lyhyen kuvauslauseen, joka kiteyttää brändimme viestin ytimekkäästi ja vaikuttavasti. Tämä kaikki tarjoaa asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja potentiaalisille asiakkaillemme selkeän ja kattavan kuvan siitä, mitä brändimme edustaa.

Helposti ja nopeasti jaettavissa oleva työkalu

Neotarin strategian onepager on kätevä työkalu myös sen helpon ja nopean jaettavuuden ansiosta. Onepagerin avulla voimme helposti ja selkeästi jakaa brändistrategiamme keskeiset osat koko organisaation, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken. Dokumenttiin on tiivistetty olennaiset tiedot, jotta vastaanottajan on helppo saada kokonaiskuva brändimme viestistä ja tavoitteista lyhyessä ajassa.

Onepagerin helppokäyttöisyyden ansiosta voimme varmistaa, että koko organisaatiomme jäsenet ymmärtävät ja osaavat viestiä brändimme arvot ja viestin yhtenäisesti. Lisäksi onepager toimii oivallisena työkaluna liiketoimintakumppaneille esimerkiksi uusien yhteistyöprojektien käynnistämisen yhteydessä. Sen avulla voimme nopeasti ja selkeästi kertoa brändimme perusperiaatteista ja arvoista, mikä luo luottamusta ja ymmärrystä yhteistyökumppaneiden keskuudessa.