BLOGIT

Ajankohtaisia teemoja, markkinointiviestinnän haasteita ja kaikkea muuta aiheeseen liittyvää pohdintaa, ole hyvä!

Strategian visualisoinnin vaikutus brändin luomisessa ja kehittämisessä

25.10.2023

Mikä on strategian visualisointi?

Strategian visualisointi eli strategian onepager on tehokas työkalu, joka auttaa yrityksiä selkeyttämällä strategian. Se tarkoittaa strategian esittämistä visuaalisessa muodossa, kuten kuvina, graafisina esityksinä tai infograafeina. Visualisointi auttaa selkeyttämään ja konkretisoimaan yrityksen strategian tavoitteita, arvoja ja toimintamalleja. Siitä on hyötyä niin yrityksen sisäiseen tekemiseen kuin vaikkapa yhteistyökumppaneiden, muiden sidosryhmien ja tietysti asiakkaiden perehdyttämiseen.

Visualisoinnin avulla yritys voi kommunikoida strategiansa tehokkaasti niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Visuaalinen esitystapa houkuttelee ihmisten huomion ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin, mitä yritys tavoittelee ja miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa. Strategian visualisointi auttaa myös luomaan yhtenäisyyttä ja sitoutumista organisaatiossa, kun kaikki työntekijät voivat hahmottaa strategian selkeän kuvan avulla. Se toimii hyvänä apuvälineenä strategian jalkauttamisessa, kun oleelliset asiat ovat miellyttävästi ja helposti ilmaistuna sopivassa paikassa.

Miksi strategian visualisointi on tärkeää brändin luomisessa?

Brändin luominen on tärkeää yrityksille, sillä vahva brändi erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja rakentaa asiakasuskollisuutta. Strategian visualisointi voi auttaa brändin luomisessa monella tapaa. Ensinnäkin, se auttaa yritystä kiteyttämään oman identiteettinsä ja arvonsa visuaaliseen muotoon. Visuaalisen ilmeen suunnittelu brändin arvojen ja tavoitteiden pohjalta auttaa luomaan yhtenäisen ja tunnistettavan ilmeen, jonka avulla yritys voi erottua markkinoilla.

Toiseksi, strategian visualisointi auttaa yritystä samalla kommunikoimaan brändiään selkeästi ja houkuttelevasti. Visuaalisesti miellyttävä ja informatiivinen sisältö vetoaa ihmisiin paremmin ja auttaa välittämään yrityksen sanoman tehokkaasti. Se voi myös auttaa rakentamaan brändin tarinaa ja tuomaan esiin yrityksen ainutlaatuisuutta. Hyvin suunniteltu ja toteutettu visuaalinen sisältö voi herättää tunteita ja saada ihmiset kiinnostumaan yrityksestä sekä sitoutumaan siihen.

Kuinka hyödynnämme strategian onepageria Neotarilla?

Aloitamme asiakassuhteemme mielellämme kirkastamalla asiakkaamme strategian. Näin ollen strategialähtöisenä markkinointitoimistona teemme sitä mitä lupaamme – yrityksen strategiaan pohjautuvaa markkinointia. Tilanteet tässä vaihtelevat: välillä yrityksen strategia löytyy jo esimerkiksi kirjoitettuna dokumenttina, toisinaan se löytyy toimitusjohtajan korvien välistä. Me teemme mielellämme siitä visuaalisen esityksen, jossa yrityksen visio, missio, arvot, liiketoimintamalli ja muut tärkeät nostot ovat kerralla hahmotettavissa yhdestä tuotteesta – yrityksen brändin visuaalista ilmettä unohtamatta. Tykkäämme myös prosessin aikana sparrata ja kysyä niitä hyviä kysymyksiä, siksi kutsummekin tätä strategian kirkastamiseksi.