TYÖNÄYTTEITÄ

Esimerkkejä tekemistämme asiakasprojekteista

TranslatiOm Global

Ketterä käännöstoimisto – palveluksessasi!

PROJEKTIN TAVOITTEET


Kielen kääntäminen on ollut murroksessa tekoälyn kehittymisen myötä. Nopea ja ilmainen ChatGPT asettaa todellisen haasteen ihmisen tekemälle käännöstyölle. Tähän haasteeseen TranslatiOm tarttui ja lähti sekä kehittämään palveluitaan, että kertomaan niistä uudella otteella.

Kun sekä alkukielisen tekstin, että käännöksen tuottaa asiantunteva, kielen ja kulttuurin nyanssit tunteva ihminen, ero tekoälyn tuottamaan sisältöön on merkittävä. Erot näkyvät erityisesti viestin laadussa, joka huomioi kohderyhmän oikein. Se näkyy lisäksi luotettavuudessa. Kun AI kohtaa tilanteen, joka ei ole sille tuttu, se tekee virheitä. Pahimmillaan AI tuottaa sattumanvaraista sisältöä, joka ei pidä lainkaan paikkaansa. Nämä seikat haluttiin tuoda esiin TranslatiOmin viestinnässä ja tuotteistuksessa.

Tarve oli päivittää verkkosivut sekä muuta aineistoa ajan tasalle. Lisäksi TranslatiOm halusi päivittää palveluitaan vastaamaan markkinatilannetta tuotteistamalla palveluitaan kahdelle erityiselle sektorille: Perfect UX -palvelun käyttöliittymien kielellisen varmistuksen sovelluskehittäjien tarpeisiin sekä ProDoc-palvelun tuotedokumentointiin, missä laadukas kääntäminen on erittäin tärkeää tuotevastuun takia.


MILLAISIIN RATKAISUIHIN PÄÄDYTTIIN


Yrityksen ilmettä kehitettiin dramaattisemmaksi ja tuotiin siihen vahvasti esiin logossakin mainittu ”global”, eli koko maailma. TranslatiOmin kääntäjien ansiosta kykenet kertomaan viestisi KAIKKIALLA MAAILMASSA. Samalla lanseerattiin uusi slogan: Kerro se kaikille – aivan kaikille! Slogan esitetään samassa yhteydessä usealla eri kielellä.

Sovelluskehittäjien tarpeisiin kehitettiin palvelutuote nimeltä Perfect UX. Kyseessä on erilaisten käyttöliittymien kielellisen laadun kehitys- ja varmistuspalvelu. Se takaa, että sovellusten käyttäjäkokemukset ovat hyviä, navigointi selkeää ja informaatio laadukasta. Autoimme palvelun tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

Toinen tuotteistettu palvelu on nimeltään ProDoc, joka tulee sanoista Product Documents. Sananmukaisesti sillä tarkoitetaan palvelua, jolla tuotetaan käännökset erilaisista tuotekorteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja muusta tuotedokumentaatiosta. Samalla varmistetaan, että niissä on relevantti ja riittävä sisältö. Eli palvelussa ei ainoastaan tehdä käännöstä alkukielestä kohdekielelle, vaan myös korjataan alkuperäisessä versiossa olevat puutteet. Näin varmistetaan, että esim. käyttöturvallisuustiedoitteissa on kaikki asianmukaiset ohjeet ja varoitukset paikallaan. Autoimme asiakastamme myös tämän tuotteen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa.

TranslatiOmin verkkosivusto löytyy osoitteesta: www.translatiom.fi.

TranslatiOm pyysi meitä nettisivuprojektin päätteeksi markkinointikumppanuuteen. Tällä hetkellä olemme siis tehneet heille kuukausittain sosiaalista mediaa, Google-mainontaa ja esimerkiksi asiantuntija-artikkelin LinkedIniin.

Hox!

Neotar blogi

Jos strategia- ja markkinointiteemat ovat lähellä sydäntäsi, tutustu blogiimme. Blogiartikkeleissa pohdimme sekä ajankohtaisia asioita, trendejä että ajattomia näkökulmia aiheesta.

OTA YHTEYTTÄ LOMAKKEELLA